Voorwaarden

Aan het gebruik van onze diensten, producten en services zijn voorwaarden verbonden.

Download
Via deze link download u onze algemene voorwaarden.

Wijzigingen
Zing-Entertainment behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan onze voorwaarden. De laatste update van deze verklaring is gedateerd op 23 januari 2021 Wij zullen je informeren op onze website als er een substantieële wijziging in deze verklaring wordt doorgevoerd.
Volg ons op social media